Information om kommande driftstörningar den 6 maj

Stockholm Stadsnät kommer att göra ett planerat underhållsarbete på en fiberförbindelse som kommer påverka ert bredband. Underhållsarbetet beräknas ta ca 10 minuter och kommer att utföras någon gång mellan kl 10.00-11.00 den 6 maj. Under tiden som arbetet utförs kommer ni tyvärr få avbrott i leveransen och bredband, bredbandstelefoni och bredbands-tv kommer inte att fungerar under tiden.

Behöver ni hjälp?
Om du har frågor eller behöver hjälp, kontakta gärna vår kundtjänst på 08-5012 20 10, samt helgdagar 10.00-18.00.

Vi ber om överseende för de eventuella besvär som detta ger upphov till!

Med vänlig hälsning
Anette Chahin
Stockholms Stadsnät

Driftstörning

Information till Samfälligheten Rödklövern!


Hej!


Stokab kommer att göra ett planerat underhållsarbete på en fiberförbindelse som kommer påverka ert bredband. Underhållsarbetet kommer att utföras 07.30-07.45 den 11 februari.

Under tiden som arbetet utförs kommer ni tyvärr få avbrott i leveransen och bredband, bredbandstelefoni och bredbands-tv kommer inte att fungera under tiden.


Behöver ni hjälp?

Om du har frågor eller behöver hjälp, kontakta gärna vår kundtjänst på 08-5012 20 10. Vi har öppet på vardagar 08.00-22.00, samt helgdagar 10.00-18.00.
Vi ber om överseende för de eventuella besvär som detta ger upphov till!
Med vänliga hälsningar,

Anette Chahin Stockholms Stadsnät

Driftstörning

Information till Samfälligheten Rödklövern!


Hej!


Stokab kommer att göra ett planerat underhållsarbete på en fiberförbindelse som kommer påverka ert bredband. Underhållsarbetet kommer att utföras 09.00-11.00 den 28 januari. Under tiden som arbetet utförs kommer ni tyvärr få avbrott i leveransen och bredband, bredbandstelefoni och bredbands-tv kommer inte att fungera under tiden.


Behöver ni hjälp?


Om du har frågor eller behöver hjälp, kontakta gärna vår kundtjänst på 08-5012 20 10. Vi har öppet på vardagar 08.00-22.00, samt helgdagar 10.00-18.00.


Vi ber om överseende för de eventuella besvär som detta ger upphov till!


Med vänliga hälsningar,

Anette Chahin

Stockholms Stadsnät

Stockholms Stadsnät

Information angående underhållsarbete

Stockholms Stadsnät kommer att utföra ett planerat underhållsarbete på central router/switch som kommer påverka ert bredband. Underhållsarbetet kommer att utföras 00.00-06.00 den 11 januari. Under tiden arbetet utförs kommer ni tyvärr få avbrott i leveransen och bredband, bredbandstelefoni och bredbands-tv kommer inte att fungera under tiden.

Behöver ni hjälp?
Om du har frågor eller behöver hjälp, kontakta gärna vår kundtjänst på 08-50122010. Vi har öppet på vardagar 08.00-22.00, samt helgdagar 10.00-18.00.

Vi ber om överseende för de eventuells besvär som detta ger upphov till!

Med vänlig hälsning
Anette Chahin, Stockholms Stadsnät

Det har varit några inbrott i våra garage.

Styrelsen har fått in önskemål om att sätta upp skiljeväggar i garagen mellan platserna eller säkra garageportarna med automatiserad öppning och stängning.

Styrelsen har nu tittat på önskemålen som kommit in. Skiljeväggar är tyvärr inte möjliga att montera upp i våra garage. Varje enskild plats är för smal (trång), idag utnyttjas grannens plats när bildörren öppnas och stängs. Med skiljeväggar skulle vi inte kunna kliva in och ur bilen.

Automatiserad öppning och stängning av garageportarna skulle förmodligen minimera inbrotten, det skulle inte vara lika lätt för en obehörig att komma in. Det finns en del husägare som har denna lösning och som de bekostat själva. Så ett förslag från styrelsen är att alla ser över detta alternativ, en uppskattad kostnad per hushåll skulle vara 2000,00 kr.

/Styrelsen