Ett par efterlysningar!

Hej alla medlemmar,

Då vår ansvarig för undercentralen och hemsidan flyttar snart söker vi i styrelsen efter en person med IT-vana och en person med fastighetsteknisk kunskap som kan ta över ansvaret för vår hemsida och för undercentralen.

Hör av dig till styrelsen för tips eller intresse!

/Rödklöverns samfällighet