Snart sorterar vi Matavfall

Våra nya matavfallsskåp levererades torsdagen den 5:e maj 2022. 

OBS! inget matavfall får lämnas i skåpen ännu då skåpen saknar kärl. Vi i styrelsen ska först erhålla papperspåsar och hållare förpapperspåsarna samt instruktioner från Stockholm Vatten och Avfall för att delas ut till alla hushåll i vår förening. Stockholm Vatten och Avfall ska också leverera kärlen till oss samt lägga in oss i sina processer innan avfallshanteringen kan börja. Detta tar cirka fyra veckor enligt Stockholm Vatten och Avfall.

Mer information kommer!

/Styrelsen