Fel daterade fakturor

Mänskliga faktorn har fallerat hos vår nya leverantör som levererar värme och vatten fakturorna till oss.
Alla varianter av fakturor (e-fakturor och pappersfakturor) kan betalas senast den 30/12. ( Påminnelser och ränta tillkommer 5/1 för de som ej betalats).

Alla påminnelser och räntor kommer att tas bort för perioden fram till och med 30/12.

Vi i styrelsen känner oss bekväma med att innehållet ( förbrukningen) på fakturorna är korrekta, det är endast faktura datum och förfallodatum som är felaktigt.

/Styrelsen