Det har varit några inbrott i våra garage.

Styrelsen har fått in önskemål om att sätta upp skiljeväggar i garagen mellan platserna eller säkra garageportarna med automatiserad öppning och stängning.

Styrelsen har nu tittat på önskemålen som kommit in. Skiljeväggar är tyvärr inte möjliga att montera upp i våra garage. Varje enskild plats är för smal (trång), idag utnyttjas grannens plats när bildörren öppnas och stängs. Med skiljeväggar skulle vi inte kunna kliva in och ur bilen.

Automatiserad öppning och stängning av garageportarna skulle förmodligen minimera inbrotten, det skulle inte vara lika lätt för en obehörig att komma in. Det finns en del husägare som har denna lösning och som de bekostat själva. Så ett förslag från styrelsen är att alla ser över detta alternativ, en uppskattad kostnad per hushåll skulle vara 2000,00 kr.

/Styrelsen