Inga fler vattenavstängningar och en liten påminnelse gällande Samfällighets avgiften

Nu är både varmvattnet och kallvattnet kopplat så inga fler avstängningar behövs iom kulvertbytet som pågår.

Då Samfällighets avgiften faktureras tillsammans med Minol fakturan har en förskjutning skett med en månad framåt i tiden. Detta innebär att Samfällighets avgiften kommer att debiteras i juli månad tillsammans med Minol räkningen för samtliga fastighetsägare.

/Styrelsen

 

Kulvertbyte

Information från Styrelsen angående kulvertbyte

På måndag den 3/6 börjar dom gräva för nästa etapp av vårt kulvertbyte.

Kulverten som byts ut går emellan nr 56-74, en sträcka på c:a 100m.

Arbetet kommer att pågå fram till den 12/7.

De kommer att stängas av vattnet flera gånger under denna period.

De drabbade fastigheterna kommer att meddelas i brevlådan de exakta tiderna då vattnet kommer att stängas av.

Det uppgrävda området kommer vara avstängt med stängsel men det kommer finnas gångar för de fastigheter som ligger innanför arbetsområdet så att man kan komma till och från sitt hus.

Halva parkeringen utanför våran ”korvkiosk” kommer vi att stänga av då de kommer behöva den för att lägga upp fyllnadsmassorna och material. De som har parkerat måste söka sig till de andra parkeringarna i området eller parkera på gatan.

Vår entreprenör för denna etapp är:

Begner Kraft

Kontaktperson: Magnus Begner

Tel: 0705152505

 

Styrelsen