Vill DU bli styrelseledamot och bidra till vår
gemensamma boendemiljö?

Styrelsen till vår samfällighet ska bestå av 4-5 ledamöter och 2 suppleanter.

Av nuvarande styrelse vill 4 av 5 ledamöter avgå och vi måste hitta ersättare till dem innan årsmötet den 23:e mars (2023).

Valberedningen har ringt runt, men har inte hittills lyckats hitta några frivilliga.

Om vi inte får ihop en fulltalig styrelse bland våra boende medlemmar, måste vi anlita externt från ett fastighetsförvaltningsbolag. Detta skulle innebära en stor kostnad för föreningen och vi skulle då behöva höja våra medlemsavgifter:

räkneexempel: (observera att detta enbart är baserad på kostnad per timme, samt med antal protokollförda timmar på ett minimum. Den verkliga kostnaden kommer att bli högre då något oförutsett inträffar, exempelvis att belysningen vid garagen behöver åtgärdas) 1000 kr/timme x antal ledamöter (4) * minst 16 timmar (8 protokollförda möten + reseersättning) = 64000 kr. Vi har 89 hus + Ica i vår förening. Enligt räkneexemplet ovan skulle det öka avgiften med 711kr per hushåll (64000/90).

I dessa tider med hög inflation, stigande räntor och priser vill vi helst inte höja avgifterna mer än nödvändigt.

Är du eller någon i ditt hushåll villig att ställa upp som styrelsemedlem? Eller har någon av er specialkompetens/kunskaper som en samfällighetsförening har nytta av?

Vill du anmäla dig eller veta mer om vad uppdraget innebär? Kontakta valberedningens
sammankallande.

Lena Sandsten, mobilnummer: 073-503 74 07
/Styrelsen

Ett par efterlysningar!

Hej alla medlemmar,

Då vår ansvarig för undercentralen och hemsidan flyttar snart söker vi i styrelsen efter en person med IT-vana och en person med fastighetsteknisk kunskap som kan ta över ansvaret för vår hemsida och för undercentralen.

Hör av dig till styrelsen för tips eller intresse!

/Rödklöverns samfällighet

Snart sorterar vi Matavfall

Våra nya matavfallsskåp levererades torsdagen den 5:e maj 2022. 

OBS! inget matavfall får lämnas i skåpen ännu då skåpen saknar kärl. Vi i styrelsen ska först erhålla papperspåsar och hållare förpapperspåsarna samt instruktioner från Stockholm Vatten och Avfall för att delas ut till alla hushåll i vår förening. Stockholm Vatten och Avfall ska också leverera kärlen till oss samt lägga in oss i sina processer innan avfallshanteringen kan börja. Detta tar cirka fyra veckor enligt Stockholm Vatten och Avfall.

Mer information kommer!

/Styrelsen

Sandsopning 19:e april

Tisdagen den 19:e april är det sandsopning på Rödklöverns Samfällighetsförenings ytor.

Innan dess, se till att sopa ur grus ur garaget. Parkera bilen i garaget om du har den hemma denna dag. Undvik ställa bilen på föreningens övriga ytor denna dag.

Mvh Styrelsen

Fel daterade fakturor

Mänskliga faktorn har fallerat hos vår nya leverantör som levererar värme och vatten fakturorna till oss.
Alla varianter av fakturor (e-fakturor och pappersfakturor) kan betalas senast den 30/12. ( Påminnelser och ränta tillkommer 5/1 för de som ej betalats).

Alla påminnelser och räntor kommer att tas bort för perioden fram till och med 30/12.

Vi i styrelsen känner oss bekväma med att innehållet ( förbrukningen) på fakturorna är korrekta, det är endast faktura datum och förfallodatum som är felaktigt.

/Styrelsen